องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
การส่งเสริมความโปรงใส
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลศรีสว่าง [ 5 เม.ย. 2566 ]9
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]12
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 10 ต.ค. 2565 ]11
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]9
5 การขับเคลื่อนจริยธรรมโดยการจัดตั้งทีมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม [ 5 ต.ค. 2565 ]8
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2565 ]9
7 การขับเคลื่อนจริยธรรมโดยจัดทำแนวปฏิบัติ dod &donts [ 4 ต.ค. 2565 ]7
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]9
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]88
10 รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. [ 30 มี.ค. 2565 ]78
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ม.ค. 2565 ]80
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือน [ 31 ม.ค. 2565 ]81
13 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2565 ]77
14 แบบรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ต.ค. 2564 ]83
15 ประกาศ-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 ก.ค. 2563 ]159
16 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]156