องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
การส่งเสริมความโปรงใส
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]67
2 รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. [ 30 มี.ค. 2565 ]63
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ม.ค. 2565 ]62
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือน [ 31 ม.ค. 2565 ]65
5 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2565 ]61
6 แบบรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ต.ค. 2564 ]66
7 ประกาศ-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 ก.ค. 2563 ]139
8 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]140