องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เมื่อวัน ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 04.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลศรีสว่าง ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านหัวขัว ซึ่งมีนายศตพล เลไธสง เป็นเจ้าของบ้าน จึงได้รีบจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ เมื่อไปถึงพบเพลิ [ 4 ต.ค. 2565 ]25
2 ประกาศ ใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]26
3 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติของอบต.ศรีสว่าง ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]33
4 คำสั้ง การมอบอำนาจของนายก.อบต.ศรีสว่างให้ปลัดอบต.ศรีสว่าง ปฎิบัติราชการแทน [ 10 ม.ค. 2565 ]147
5 คำสั้ง การมอบอำนาจของนายก.อบต.ศรีสว่าง ให้รองนายก.อบต.ศรีสว่าง ปฎิบัติราชการแทน [ 10 ม.ค. 2565 ]150
6 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2565 ]84
7 mp3 ชุดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 16 พ.ย. 2564 ]143
8 ตรวจสอบผู้มีสิมธิ์เลือกตั้ง [ 29 ต.ค. 2564 ]169
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]145
10 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ผ.ถ 4/1 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่า ส.ถ. 4/1 [ 7 ต.ค. 2564 ]160
11 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ส.ถ.1/1 และ ผ.ถ. 1/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]155
12 การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 5 ต.ค. 2564 ]151
13 รายงานการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]66
14 ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]160
15 อบต.ศรีสว่าง ขอขอบคุณ ท่านปลัดพรมมา นาคเหนือ พร้อมครอบครัว มอบนำ้ดื่ม จำนวน 30 แพ็คและหน้ากากอนามัย 10 แพ็ค มาม่า 4 ลัง กาแฟ 2 ห่อใหญ่ โอวัลติน 2 ห่อใหญ่ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงป [ 31 ส.ค. 2564 ]163
16 รายงานการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม 2564 [ 15 ส.ค. 2564 ]43
17 อบต.ศรีสว่าง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 12 ส.ค. 2564 ]156
18 อบต.ศรีสว่าง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 9 ส.ค. 2564 ]135
19 รายงานการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 [ 8 ส.ค. 2564 ]49
20 การคัดแยกขยะมูลฝอย [ 19 ก.ค. 2564 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9