องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( ภ.ด.ส.1 ) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]2
2 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]2
3 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2567-2569 ครังที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]6
4 ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร [ 12 ก.พ. 2567 ]2
5 เรื่อง การับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 8 ก.พ. 2567 ]3
6 เรื่อง การับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการขึ้นไป) [ 8 ก.พ. 2567 ]3
7 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 20 ธ.ค. 2566 ]9
8 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดสภาพการใช้งาน จำนวน177 (ตามสภาพซาก) [ 7 ธ.ค. 2566 ]31
9 สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 2566 ]64
10 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]10
11 การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]9
12 เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]39
13 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]37
14 คู่มือการปฎิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 [ 14 ก.ค. 2566 ]34
15 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2566 ]46
16 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 เม.ย. 2566 ]50
17 คำสั่ง-ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 เม.ย. 2566 ]46
18 ประกาศ-วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.-2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]52
19 ประกาศ-ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ-อบต.ศรีสว่าง-พ.ศ.-2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]45
20 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูุกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11