องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองโพน บ้านสงแดงหมู่ 5 องการบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2567 ]5
2 เชิญประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 23 พ.ค. 2567 ]3
3 เรื่อง รายงานเงินสระสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]12
4 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 19 เม.ย. 2567 ]8
5 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 [ 1 เม.ย. 2567 ]12
6 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 22 มี.ค. 2567 ]16
7 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ.2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]7
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 18 มี.ค. 2567 ]19
9 การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมาตราฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 12 มี.ค. 2567 ]12
10 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 12 มี.ค. 2567 ]7
11 แบบรายงานภาพถ่ายสมาชิกในครัวเรือนคู่กับถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 4 มี.ค. 2567 ]19
12 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบปรพมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]14
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( ภ.ด.ส.1 ) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]18
14 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]22
15 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2567-2569 ครังที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]13
16 ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร [ 12 ก.พ. 2567 ]9
17 เรื่อง การับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 8 ก.พ. 2567 ]13
18 เรื่อง การับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการขึ้นไป) [ 8 ก.พ. 2567 ]10
19 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 20 ธ.ค. 2566 ]16
20 คู่มือการใช้บริการ (E-Service) สำหรับประชาชน [ 19 ธ.ค. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13