องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]12
2 รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]82
3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2565 .ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]118
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]116
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]178
6 รายงานรายรับเงิน ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]148
7 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]190
8 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 31 ต.ค. 2562 ]154
9 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]162
10 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]243
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]205
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 24 มิ.ย. 2562 ]162
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]156
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]164
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]152
16 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]160
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]193
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]156
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]154
20 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]154
 
หน้า 1|2