องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]63
2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2565 .ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]79
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]80
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]137
5 รายงานรายรับเงิน ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]128
6 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]151
7 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 31 ต.ค. 2562 ]139
8 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]143
9 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]194
10 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]165
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 24 มิ.ย. 2562 ]146
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]141
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]148
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]136
15 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]144
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]156
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]140
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]138
19 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]138
20 รายงานงบการเงิน 6 เดือน พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]133
 
หน้า 1|2