องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
2 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]40
3 รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]114
4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2565 .ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]151
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]154
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]211
7 รายงานรายรับเงิน ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]181
8 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]224
9 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 31 ต.ค. 2562 ]189
10 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]198
11 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]281
12 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]239
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 24 มิ.ย. 2562 ]195
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]191
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]196
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]187
17 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]193
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]226
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]193
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]189
 
หน้า 1|2