องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ