องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ