องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2565 .ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2565 .ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ