องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ