องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]42
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]47
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 12 ต.ค. 2565 ]36
4 การพัฒนาบุคลากร-02 [ 11 ต.ค. 2565 ]38
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 10 ต.ค. 2565 ]36
6 การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน [ 6 ต.ค. 2565 ]36
7 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 5 ต.ค. 2565 ]40
8 การพัฒนาบุคลากร-01 [ 4 ต.ค. 2565 ]40
9 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]39
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]74
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]77
12 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]73
13 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]71
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู องค์การบริหาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]68
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]68
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]124
17 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]123
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ม.ค. 2565 ]175
19 แบบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]121
20 ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง [ 7 พ.ค. 2564 ]189
 
หน้า 1|2