องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]9
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]10
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 12 ต.ค. 2565 ]7
4 การพัฒนาบุคลากร-02 [ 11 ต.ค. 2565 ]5
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 10 ต.ค. 2565 ]6
6 การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน [ 6 ต.ค. 2565 ]5
7 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 5 ต.ค. 2565 ]6
8 การพัฒนาบุคลากร-01 [ 4 ต.ค. 2565 ]7
9 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]7
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]40
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]41
12 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]35
13 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]37
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู องค์การบริหาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]37
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]36
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]92
17 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]91
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ม.ค. 2565 ]132
19 แบบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]86
20 ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง [ 7 พ.ค. 2564 ]150
 
หน้า 1|2