องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]26
2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]23
3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]22
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]22
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู องค์การบริหาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]22
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]22
7 แบบรายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]68
8 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]72
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ม.ค. 2565 ]86
10 แบบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]68
11 ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง [ 7 พ.ค. 2564 ]128
12 รายงานผลดำเนินการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]133
13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]125
14 แบบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]138
15 แผนพัฒนาบุคลากร รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 8 มี.ค. 2564 ]140
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล [ 7 ม.ค. 2564 ]128
17 แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]133
18 รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร [ 4 ธ.ค. 2563 ]163
19 รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ต่อ) [ 4 ธ.ค. 2563 ]141
20 การสร้างขวัญและกำลังใจ และลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2563 ]164
 
หน้า 1|2