องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ศรีสว่าง [ 13 ส.ค. 2562 ]66
2 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างจัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ [ 9 ส.ค. 2562 ]77
3 ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ในกรณีดังกล่าวนั้นมี 3 กรณี ดังนี้ [ 9 ก.ค. 2562 ]79
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 24 มิ.ย. 2562 ]79
5 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]80
6 การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]79
7 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]79
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2562 ]73
9 เรื่อง แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน ที่มีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ป้าย ภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีสว่าง ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]149
10 โครงการลดขยะจากต้นทางนำรายได้สู่ครัวเรือน [ 4 ธ.ค. 2561 ]144
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7