องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]39
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปีพ.ศ.256ุ6รอบ6เดือน(ต.ค.2565-มี.ค.2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]50
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]59
4 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.2564-มี.ค. 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]127
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]117
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 19 ต.ค. 2564 ]123
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]197
8 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]241
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]243
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุรธรรมฯ (3) [ 15 ก.ค. 2563 ]242
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 15 ก.ค. 2563 ]201
12 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-ปี-2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]205
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]194
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]239
15 รายงานป้องกันทุจริต-62 [ 15 ก.ค. 2563 ]188
16 รายงานแผนทุจริต-63 [ 15 ก.ค. 2563 ]203
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]178
18 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2563 ]230
19 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหาร (1) [ 15 ก.ค. 2563 ]185
20 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]185
 
หน้า 1|2