องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.2564-มี.ค. 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]67
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]61
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 19 ต.ค. 2564 ]66
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]140
5 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]154
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]164
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุรธรรมฯ (3) [ 15 ก.ค. 2563 ]159
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 15 ก.ค. 2563 ]147
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-ปี-2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]145
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]143
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]161
12 รายงานป้องกันทุจริต-62 [ 15 ก.ค. 2563 ]136
13 รายงานแผนทุจริต-63 [ 15 ก.ค. 2563 ]146
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]126
15 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2563 ]154
16 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหาร (1) [ 15 ก.ค. 2563 ]133
17 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]130
18 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]124
19 รายงานสรุปผลติดตามผลดำเนินงาน ปี 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]126
20 รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]147
 
หน้า 1|2