องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]11
2 รายงานรายรับเงิน ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]12
3 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]18
4 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 31 ต.ค. 2562 ]20
5 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]21
6 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]24
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]26
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 24 มิ.ย. 2562 ]22
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]21
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]20
 
หน้า 1|2|3