องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2556  ถึง วันที่ 30 กันยายน  2557

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2557