องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2557