องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน
 
ครองแผ่นดินโดยธรรม
 
ตามรอยพระราชา