องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ