องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การสอบสวน ลงโทษทางวินัยฯ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) 2557

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การสอบสวน ลงโทษทางวินัยฯ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ