องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ