องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]53
2 ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]150
3 ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]146
4 แผนการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]202
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]158
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]202
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]207
8 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]210
9 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]143
10 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]166
11 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]168
12 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]149
13 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]166
14 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]160
15 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]165
16 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]156
17 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]151
18 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]162
19 รายงานงบแสดงสถานะการเงินลและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 พ.ย. 2560 ]136
20 ประกาศใช้ขัอบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]197
 
หน้า 1|2