องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]28
2 ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]134
3 ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]131
4 แผนการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]163
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]143
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]164
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]169
8 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]170
9 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]128
10 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]151
11 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]153
12 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]134
13 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]150
14 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]145
15 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]147
16 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]140
17 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]134
18 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]145
19 รายงานงบแสดงสถานะการเงินลและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 พ.ย. 2560 ]121
20 ประกาศใช้ขัอบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]157
 
หน้า 1|2