องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) [ 3 เม.ย. 2566 ]38
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 1-2 ช่วงเดือน ต.๕. 2564- เดือน มี.ค. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]114
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 6 พ.ค. 2564 ]174