องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]39
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนตามถารกิจด้านต่างๆ ประจำปีบประมาณ พ.ส 2564-2565 ถึงเดือนตุลาคม ถึง เดือน มีนาคม 2565) [ 18 เม.ย. 2565 ]157
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตลอดจนเด็กแรกเกิด [ 6 พ.ค. 2564 ]219
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถน้ำอเนกประสงค์ [ 5 พ.ค. 2564 ]168
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการจักเก็บภาษีต่างๆ ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]210
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1 - 2 ) [ 9 ก.ค. 2563 ]186