องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 33-สรุปรายงานตามนโยบาย-No-Gift-Policyรายงานรอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]53
2 ข้อ-32การสร้างวัฒนธรรม no gift poilcy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 เม.ย. 2566 ]55
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]44
4 นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ [ 5 ม.ค. 2566 ]56
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำ ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]47
6 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 5 ต.ค. 2565 ]39
7 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของอบต.ศรีสว่าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565(รอบ6เดือน) [ 25 เม.ย. 2565 ]117
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]117
9 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของอบต.ศรีสว่าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564(รอบ6เดือน)ตุลาคม2563-มีนาคม2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]242
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]240
11 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 มิ.ย. 2562 ]186
12 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 เม.ย. 2562 ]242