องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนตามถารกิจด้านต่างๆ ประจำปีบประมาณ พ.ส 2564-2565 ถึงเดือนตุลาคม ถึง เดือน มีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]84
2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]160
3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]209
4 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]159
5 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานด้านเอดส์ [ 20 มิ.ย. 2562 ]164
6 มาตรฐานการอนุญาตการก่อสร้างอาคาร [ 20 มิ.ย. 2562 ]168
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]156
8 บทความมาตรฐานการให้บริการ [ 26 พ.ย. 2561 ]149
9 บทความมาตรฐานการให้บริการ [ 26 พ.ย. 2561 ]203
10 การป้องกันภัยแล้ง [ 26 พ.ย. 2561 ]166
11 การป้องกันภัยหนาว [ 26 พ.ย. 2561 ]197
12 ขั้นตอนดำเนินงาน [ 26 พ.ย. 2561 ]211
13 การบริหารการจัดการขยะ [ 26 พ.ย. 2561 ]144
14 การมีส่วนร่วมของประชาชน [ 26 พ.ย. 2561 ]197