องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]178
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]198
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]244
4 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]250
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]250
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ [ 21 มิ.ย. 2562 ]195
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน *************************************** [ 21 มิ.ย. 2562 ]248
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 มิ.ย. 2562 ]240
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 21 มิ.ย. 2562 ]228
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 21 มิ.ย. 2562 ]204