องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 พ.ค. 2564 ]167
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 5 พ.ค. 2564 ]210
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 พ.ค. 2564 ]162
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 5 พ.ค. 2564 ]174
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 5 พ.ค. 2564 ]168
6 การให้บริการ1 [ 26 พ.ย. 2561 ]181
7 การให้บริการ2 [ 26 พ.ย. 2561 ]176
8 การให้บริการ3 [ 26 พ.ย. 2561 ]182
9 การให้บริการ4 [ 26 พ.ย. 2561 ]177