องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 พ.ค. 2564 ]127
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 5 พ.ค. 2564 ]171
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 พ.ค. 2564 ]126
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 5 พ.ค. 2564 ]134
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 5 พ.ค. 2564 ]130
6 การให้บริการ1 [ 26 พ.ย. 2561 ]142
7 การให้บริการ2 [ 26 พ.ย. 2561 ]140
8 การให้บริการ3 [ 26 พ.ย. 2561 ]144
9 การให้บริการ4 [ 26 พ.ย. 2561 ]140