องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 

  นายวิรัตน์ พลแสน  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง  
  โทร 089-9460694  
     
นายทนงศักดิ์ สำเภาเงิน   นายทองดี เนยไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
โทร 093-0585885   โทร 087-2575425
     
  นายปรีดา จันวันคะนอง  
  เลขานุการนายกฯ  
  โทร 091-0201896