องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายวิรันต์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีสว่าง วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอนาโพธิ์


2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-08
2024-01-08