องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายวิรันต์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีสว่าง วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอนาโพธิ์


2022-11-30
2022-11-07
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-06
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-10