องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายวิรันต์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีสว่าง วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอนาโพธิ์


2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-02
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-13
2022-12-13
2022-12-05
2022-11-30