องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี


วันที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง และศูนย์พัฒนาเด็กตำบลศรีสว่าง นางพยุง ศลาประโคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายวิรัตน์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เป็นประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ข้าราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
2024-06-19
2024-05-30
2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13