องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีสมาชิกสภา ฯ นายก อบต.ศรีสว่าง คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีสมาชิกสภา ฯ นายก อบต.ศรีสว่าง คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ
2024-06-19
2024-05-30
2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13