องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


วันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 2567


โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์

“สงกรานต์ไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ”

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และความสำคัญ

ของประเพณีสงกรานต์ จึงได้จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ”ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ทั้งนี้ได้บูรณาการจัดกิจกรรมให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และก่อเจดีย์ทราย

2024-06-19
2024-05-30
2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13