องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 22 มี.ค.2567


อบต.ศรีสว่าง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม 67 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีนายวิรัตน์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ศรีสว่าง

2024-06-19
2024-05-30
2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13