องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง นายวิรัตน์ พลแสน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไปและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขสบายใจได้เห็นบุตรหลานหรือคนที่รักคนที่เป็นห่วงยังมองเห็นถึงความสำคัญของตนเอง และได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ   

2023-05-29
2023-04-12
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-21
2023-02-02
2023-01-27