องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


โครงการจัดงานผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง นายวิรัตน์ พลแสน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไปและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขสบายใจได้เห็นบุตรหลานหรือคนที่รักคนที่เป็นห่วงยังมองเห็นถึงความสำคัญของตนเอง และได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ   

2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-08
2024-01-08
2023-12-05
2023-11-25
2023-11-17
2023-11-13