องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายทองดี เนยไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ


อบต.ศรีสว่าง

2024-05-30
2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08