องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายทองดี เนยไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ


อบต.ศรีสว่าง

2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-02
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-13
2022-12-13
2022-12-05
2022-11-30