องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายวิรัตน์ พลแสน นายกอบต.ศรีสว่าง และนายทองดี เนยไธสง รองนายกอบต.ศรีสว่างนำพนักงาน งานป้องกันฯ ออกตัดไม้บริเวณสี่แยก รร.วัดชัยสมพร หมู่ที่ 5 เพื่อให้พี่น้องเดินทางเข้าออกจากบ้า


2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-02
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-13
2022-12-13
2022-12-05
2022-11-30