องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายวิรัตน์ พลแสน นายกอบต.ศรีสว่าง และนายทองดี เนยไธสง รองนายกอบต.ศรีสว่างนำพนักงาน งานป้องกันฯ ออกตัดไม้บริเวณสี่แยก รร.วัดชัยสมพร หมู่ที่ 5 เพื่อให้พี่น้องเดินทางเข้าออกจากบ้า


2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-08
2024-01-08
2023-12-05
2023-11-25
2023-11-17
2023-11-13