องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2564