องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 -31 พฤษภาคม 2562)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562