องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]5
2 แผนการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]6
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]4
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]4
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]4
6 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]5
7 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]5
8 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]5
9 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]5
10 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]5
 
หน้า 1|2