องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
การประเมินผลแผนพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]4
2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]4
3 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]4
4 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]4
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.ศรีสว่าง นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]5
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 รอบที่ 2 [ 2 พ.ย. 2561 ]5
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 รอบที่ 1 [ 1 พ.ย. 2561 ]4