องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตลอดจนเด็กแรกเกิด [ 6 พ.ค. 2564 ]5
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถน้ำอเนกประสงค์ [ 5 พ.ค. 2564 ]5
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการจักเก็บภาษีต่างๆ ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]4
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1 - 2 ) [ 9 ก.ค. 2563 ]5