องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือวันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2563 ]37
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 15 ก.ค. 2563 ]37
3 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 ก.ค. 2563 ]38
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ-พ.ศ.2561 [ 15 ก.ค. 2563 ]38
5 แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-62 [ 15 ก.ค. 2563 ]37
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]117
7 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามเผนพัฒนาบุคลากร [ 26 มิ.ย. 2562 ]105
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 มิ.ย. 2562 ]127
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 21 มิ.ย. 2562 ]105
10 แผนพัฒนาบุคลากร รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 21 มิ.ย. 2562 ]125
 
หน้า 1|2