องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง [ 7 พ.ค. 2564 ]4
2 รายงานผลดำเนินการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]5
3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]4
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]4
5 แผนพัฒนาบุคลากร รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 8 มี.ค. 2564 ]4
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล [ 7 ม.ค. 2564 ]5
7 แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]4
8 รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร [ 4 ธ.ค. 2563 ]5
9 รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ต่อ) [ 4 ธ.ค. 2563 ]5
10 การสร้างขวัญและกำลังใจ และลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2563 ]6
 
หน้า 1|2|3