องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภภาพ [ 15 ก.ค. 2563 ]40
2 คู่มือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ [ 26 มิ.ย. 2562 ]114
3 คู่มือการปฏิงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต. [ 25 มิ.ย. 2562 ]130
4 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 26 พ.ย. 2561 ]207
5 สวัสดิการผู้สูงอายุและพิการ [ 26 พ.ย. 2561 ]206