องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]4
2 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]5
3 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]4
4 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2562 ]5
5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]5
6 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]5
7 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 [ 18 มิ.ย. 2562 ]5
8 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 18 มิ.ย. 2562 ]5
9 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 18 มิ.ย. 2562 ]4
10 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๗) [ 18 มิ.ย. 2562 ]6
 
หน้า 1|2