องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]75
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]68
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ [ 21 มิ.ย. 2562 ]66
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน *************************************** [ 21 มิ.ย. 2562 ]72
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 มิ.ย. 2562 ]68
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 21 มิ.ย. 2562 ]73
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 21 มิ.ย. 2562 ]79