องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแต้ หมู่ 9 (ปร.5) [ 23 มี.ค. 2559 ]151
2 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ 9 [ 8 มี.ค. 2559 ]144
3 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ 9 (ปร.4) [ 8 มี.ค. 2559 ]166
4 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ 9 (ปร.5) [ 8 มี.ค. 2559 ]164
5 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง คามแบบ ปปช. โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง กสช.บ้านสงแดง หมู่ 5 [ 7 มี.ค. 2559 ]170
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง กสช.บ้านสงแดง หมู่ 5 (ปร.4) [ 7 มี.ค. 2559 ]163
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ 8 [ 2 มี.ค. 2559 ]156
8 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้งถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ 8 (ปร.5) [ 2 มี.ค. 2559 ]153
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินตั้ง หมู่ 10 (ปร.4) [ 20 ม.ค. 2559 ]156
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินตั้ง หมู่ 10 (ปร.5) [ 20 ม.ค. 2559 ]157
 
|1|2หน้า 3|4