องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายงานผลการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุรธรรมฯ (3) [ 15 ก.ค. 2563 ]5
2 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 15 ก.ค. 2563 ]5
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-ปี-2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]12
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]11
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]5
6 รายงานป้องกันทุจริต-62 [ 15 ก.ค. 2563 ]5
7 รายงานแผนทุจริต-63 [ 15 ก.ค. 2563 ]5
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]4
9 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2563 ]6
10 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหาร (1) [ 15 ก.ค. 2563 ]8
 
หน้า 1|2