องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]5
2 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]4
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]5
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุรธรรมฯ (3) [ 15 ก.ค. 2563 ]6
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 15 ก.ค. 2563 ]5
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-ปี-2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]5
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]4
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]6
9 รายงานป้องกันทุจริต-62 [ 15 ก.ค. 2563 ]4
10 รายงานแผนทุจริต-63 [ 15 ก.ค. 2563 ]5
 
หน้า 1|2