องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


 


อบต.ศรีสว่าง ออกให้บริการตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการแสไฟฟ้ารั่ว