องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


 


โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


อบรมให้ความรู้เยาวชนในโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมและโรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจคุรุราษฎร์อุทิศในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์