องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการลดขยะจากต้นทางนำรายได้สู่ครัวเรือน


โครงการลดขยะจากต้นทางนำรายได้สู่ครัวเรือน  ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนตำบลศรีสว่างเป็นอย่างดี