องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การประชุมการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีสว่าง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ภาครัฐ เข้ามามีส่่วนร่วมในการจัดทำแผนในครั้งนี้