อบต.ศรีสว่าง พร้อมใจร่วมสวมใส่เสื้อผ้าสีม่วง ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีสว่าง

  อบต.ศรีสว่าง อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ธง ตราสัญลักษ...

  วันนี้ ( ๗ ม.ค.๖๗ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นาย...

  ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ทุกวันจันทร์ เริ่ม 8 ม.ค. 67 เป็นต้นไป

  กิจกรรมวันดินโลก ปี 66