เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)จำนวน1คัน ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX [ 18 ม.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]
.........................................................................................................................................................................................
1 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 18 มิ.ย. 2562 ]
.........................................................................................................................................................................................
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ [ 6 พ.ค. 2562 ]
.........................................................................................................................................................................................
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 8 เม.ย. 2562 ]
.........................................................................................................................................................................................